Translate

miercuri, 21 mai 2014

Masterat in Politici și Management în EducațieObiectivul masterului (ce profesiuni vizează):
Obiectivul masterului “Politici și Management în Educație” (PME) este de a forma specialiști în analiza politicilor educaționale desfășurate atât la nivel local instituțional, cât și nivelul statelor naționale și a organismelor internaționale. Totodată, masteratul PME pregătește experți în management și leadership educațional, formând: personal de conducere pentru instituțiile educaționale preuniversitare și universitare (ex. directori de scoli, case ale corpului didactic, centre de consiliere educațională,  inspectori școlari, directori ai departamentelor de asigurarea calității din școli și universități,  etc.);  experți evaluatori ai unor agenții naționale precum, ARACIP și ARACIS;  consilieri pe probleme de educație ai unor organisme naționale guvernamentale sau private; consilieri și experți ai unor organizații internaționale precum, OECD, Banca Mondială, UNESCO, Cedefop, etc.; jurnaliști cu expertiză în câmpul educațional; coordonatori de proiecte/programe din liniile educaționale de competiție națională sau europeană.

Competenţele vizate:
Generale:
        Familiarizarea cu literatura relevantă a politicilor și managementului educațional,
        Crearea unui profil profesional efectiv de analist de politici, management si leadership educational, prin integrarea cunoștințelor, abilităților și valorilor profesionale specifice
        Gândire critică și reflectivă asupra proceselor de guvernanță educațională
        Abilități de lucru în echipă, schimb de experiență  și diseminare a bunelor practici în școli, universități și comunități educaționale diverse
Profesionale:
·         Dezvoltarea capacităţii de analiză multicriterială a sistemelor de învăţământ naţionale, a reformelor educaționale și a impactului acestora, utilizând metode cantitative si calitative, tehnici si instrumente specifice.
·         Abilitarea în analiza comparată a politicilor și managementului educaţionale sectoriale (curriculum, dezvoltare profesională, finanțare calitate,etc.) la nivelele instituţional, naţional şi internaţional
·         Evaluarea planificării, organizării, finanțării și a monitorizării funcționării instituției educaționale
·         Identificarea, utilizarea si dezvoltarea, în medii virtuale, de resurse  de management, leadership și guvernanță educaționale
·         Implicarea în elaborarea unor proiecte de cercetare, rapoarte de cercetare și rapoarte de analiză a politicilor educaţionale
Facilităţi, burse, oportunităţi
Burse de studiu la universităţile partenere finanțate prin programe EU, prin granturi naționale și internaţionale;  profesori invitați din universități din țară și străinătate (Consorțiul Universitaria, Consorțiul COIMBRA, etc.); workshop-uri cu decidenți de politici educaționale, experți și consultanți ai unor organizații multinaționale (MEN, ISE-București, ARACIP, World Bank, UNESCO, etc.); practică de management și de cercetare; internship-uri în țară și EU, în condițiile acordurilor bilaterale; voluntariat; întâlniri de lucru cu alumni ai masteratului PME.

Discipline de studiu:


        Fundamente teoretice şi metodologice ale politicii educaţiei
        Management educaţional
        Politici de dezvoltare profesională
        Leadership şi managementul comunicării
        Politica şi managementul curriculum-ului
        Management financiar şi administrativ
        Marketing educaţional şi relaţii publice;
        Management educaţional (general şi strategic)
        Elemente de cercetare a politicilor educaţionale şi analiză computerizată de date
        Managementul şi politicile educaţiei în medii virtuale


Discipline opționale: Politici educaționale de promovare a talentelor și creativității; Politici educaţionale pentru persoane cu CES; Etică şi egalitate de şanse în istoria educaţiei. 

 -Admiterea se face pe baza de dosar, fara interviu.
- Cursurile au loc modular, joi  dupa- amiaza, vineri si sambata (rar)
- Predarea si evaluarea sunt adaptate cerintelor masteranzilor cu experienta profesionala (dezbateri, portofolii, proiecte individuale si in echipa)

Informații suplimentare/ contact:
www.uaic.ro la pagina facultatii, programe masterat
Prof. univ. dr. Carmen Crețu  (carmen.cretu@uaic.ro